Consultant

SME

Hiển thị

09:26 - 06/05/2019

Mô hình Việt - Công ty “GIÀU BẢN SẮC”

Giàu bản sắc Đó là một từ khóa đã được lãnh đạo của Mô hình Việt chia sẻ và trao đổi với tôi khi lập bản đồ chiến lược định vị cho thương hiệu. Từ khóa này được xếp vào một trong những giá trị cốt lõi làm nên giá trị thương hiệu và văn hóa của Mô hình Việt.

Xem thêm

Đăng ký nhận bản tin