BrandingvsCopywriting

BrandingvsCopywriting

BrandingvsCopywriting

Website được phát triển nhằm mục đích chia sẻ kiến thức và kỹ năng về xây dựng thương hiệu, tổ chức hoạt động marcom tại doanh nghiệp.

Chúng tôi hy vọng website sẽ đem tới cho các nhà quản lý cái nhìn tổng quan nhất về giá trị của truyền thông, thương hiệu và các khía cạnh khác trong quản lý thương hiệu để giúp các doanh nghiệp quản lý hoạt động truyền thông, xây dựng và phát triển thương hiệu một cách hiệu quả và thiết thực nhất.

Chúng tôi cũng mong rằng, những kiến thức được chia sẻ trên website sẽ giúp các bạn trẻ đã, đang thực hành việc quản trị thương hiệu, quản lý hoạt động marcom, truyền thông của thương hiệu, tổ chức sản xuất nội dung cho thương hiệu... có được những kỹ năng nền tảng vững chắc cùng tư duy sáng tạo đột phá.

Đây cũng sẽ là nơi kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực thương hiệu, truyền thông với các doanh nghiệp và agency uy tín tại Việt Nam.

Cuối cùng, BrandingvsCopywriting sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình xây dựng thương hiệu, làm truyền thông thương hiệu một cách tử tế cho doanh nghiệp, tổ chức mà bạn kiến tạo và phụng sự.

Trân trọng

BrandingvsCopywriting Team

 

 

 

Gửi yêu cầu